TERMENI ȘI CONDIȚII

Termeni și condiții generale (TCG) și informații pentru clienți


În cele ce urmează, dorim să vă prezentăm Termenii și Condițiile noastre generale, pe care le folosim ca bază pentru furnizarea tuturor serviciilor prestate pe www.enkatex.de.

1. Domeniul de aplicare

Acești termeni și condiții ale enkatex workwear GmbH, Krankenhausstraße 24, D-94474 Vilshofen, Germania, telefon: Tel.: +49 (0)8541 / 9696-300 Email: info@enkatex.de, denumită în continuare „Vânzător”, se aplică tuturor vânzărilor, livrărilor și serviciilor Vânzătorului pe care Clientul le achiziționează de la Vânzător în magazinul online de pe „www.enkatex.de” în conformitate cu § 312 b alin. 2 BGB (Codul civil german). Prin prezenta, se contestă includerea unor TCG proprii ale unui client care nu este consumator, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică într-un scop care nu poate fi atribuit nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente. Un întreprinzător este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, atunci când încheie o tranzacție juridică, acționează în cadrul exercitării activității sale comerciale sau profesionale independente.

2. Încheierea contractului, erori de introducere, limbajul contractului, stocarea contractului

2.1. Încheierea contractului magazin online www.enkatex.de

2.1.1. Prezentarea produselor noastre pe site-ul nostru conține doar o invitație adresată clientului de a depune o ofertă de contract. Prin trimiterea unei comenzi, clientul face o ofertă în sensul § 145 BGB (Codul civil german). Clientul primește o confirmare de primire a comenzii prin e-mail. Contractul de achiziție este încheiat atunci când comanda este acceptată prin livrarea bunurilor sau prin notificarea de livrare în termen de 2 zile.

2.1.2. Prezentarea tehnică a procesului de comandă (§§ 312 c alin. 2 și 312 e BGB (Codul civil german) coroborat cu articolul 246 § 3 nr. 1 EGBGB (Legea germană de punere în aplicare a Codului civil):

Se selectează bunurile – dacă este necesar cu culoare și mărime -, butonul „ADĂUGAŢI ÎN COŞUL DE CUMPĂRĂTURI”, după selectarea tuturor articolelor „Vizualizaţi coşul de cumpărături”, după verificare „Mergeţi la plată”, clienții noi introduc datele solicitate la „1 Detalii expediere”, fac clic pe „Continuare” – clienții existenți fac clic pe „Autentificare” -, apoi pe „Continuare”, la „2 Metoda de livrare” fac selecția dorită și fac clic pe „Continuare”, la „3 Plata” selectează metoda de plată dorită și „Continuare”. Apare „4 Verificare și finalizare comandă”. Acum verificați cu atenție toate detaliile, citiți și acceptați Termenii și condițiile generale, Instrucţiunile privind revocarea precum și Politica de protecție a datelor. Apoi faceți clic pe butonul „Cumpără acum”.

2.1.3 Erori de introducere a datelor în magazinul online

Clientul își poate corecta intrările înainte de a trimite comanda folosind mijloacele tehnice puse la dispoziție de magazin și de browser-ul lui. Corecțiile pot fi efectuate cu ajutorul funcțiilor obișnuite ale tastaturii și ale mouse-ului (butonul „înapoi” al browser-ului dvs.) direct pe pagina anterioară a ofertei sau a comenzii, în câmpurile de introducere corespunzătoare. Comanda poate fi în continuare modificată din coșul de cumpărături înainte de plasarea comenzii. De asemenea, puteți corecta erorile de introducere a datelor prin anularea procesului de achiziție și, dacă este necesar, prin reluarea procesului de comandă de la început.

2.1.4 Limba contractului

Pentru încheierea contractului este disponibilă doar limba germană.

2.1.5 Stocarea contractului

Acești Termeni și condiții generale vă vor fi, de asemenea, trimiși.

Ca măsură de precauție, vă rugăm să le salvați și dumneavoastră prin imprimarea acestei pagini cu ajutorul funcției de imprimare a browser-ului dumneavoastră.

Puteți tipări și salva datele comenzii imediat înainte de a trimite comanda. Textul contractului va fi stocat de noi după încheierea contractului. Magazinul nu oferă o funcție de recuperare a textului contractului.

3. Prețuri, condiții de plată, obiectul contractului

3.1. Prețurile declarate de vânzător trebuie înțelese ca prețuri finale, adică includ toate componentele prețului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată germană legală, care, la rândul ei, este indicată separat. Componentele prețului includ și costurile de ambalare și de transport, a căror valoare exactă este indicată separat în prezentarea produsului respectiv din ofertă. Alte componente ale prețului sunt, în cazuri individuale, taxe suplimentare (de exemplu, în cazul unei achiziții intracomunitare) și/sau taxe (de exemplu, taxe vamale) în cazul livrărilor transfrontaliere. Acestea sunt, de asemenea, enumerate separat în ofertă.

3.2. Facturile noastre pot fi plătite în avans, așa cum s-a convenit, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Livrările în străinătate se efectuează numai contra unei plăți în avans.

3.3 În cazul în care s-a convenit plata în avans, plata se efectuează în termen de 7 (șapte) zile de la încheierea contractului. Data la care banii sunt primiți de noi este decisivă. În caz contrar, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. Prețul de achiziție se plătește în termen de 7 (șapte) zile de la primirea primei cereri de plată, fără nicio deducere.

3.4 Plățile cu efect liberatoriu pot fi efectuate fie direct în contul bancar indicat de vânzător, fie prin paypal în contul paypal: info@enkatex.de sau prin metodele de plată prevăzute pentru selecție.

3.5 Clientul își poate exercita dreptul de retenție numai în măsura în care se referă la creanțe din aceeași relație contractuală.

3.6 Caracteristicile esențiale ale bunurilor sau serviciilor pot fi găsite în descrierea respectivă.

3.7 Prețul de achiziție al produselor este în orice moment prețul indicat pe site-ul nostru, cu excepția cazului în care există o eroare evidentă. Deși ne străduim să ne asigurăm că toate prețurile menționate pe site-ul web sunt corecte, pot apărea erori. În cazul în care descoperim un preț incorect cotat pentru un produs pe care l-ați comandat, vă vom informa cât mai curând posibil și vă vom oferi opțiunea de a reconfirma comanda la prețul corect sau de a o anula. În cazul în care nu reușim să vă contactăm, comanda va fi considerată anulată și veți primi o rambursare integrală a tuturor sumelor deja plătite. Nu există nicio obligație din partea noastră de a vă vinde orice produs la un preț mai mic incorect (chiar dacă v-am trimis deja o confirmare de expediere) dacă eroarea de preț este evidentă și inconfundabilă, iar incorectitudinea prețului a fost în mod rezonabil evidentă pentru dumneavoastră ca fiind o eroare.

4. Condițiile de livrare și de expediere precum și transferul riscului

4.1 Bunurile sunt livrate în mod regulat prin expediere.

4.2 În cazul în care livrarea către client nu este posibilă, de exemplu, pentru că bunurile livrate nu încap prin ușa de intrare, ușa din față sau scara clientului sau pentru că acesta nu poate fi găsit la adresa de livrare indicată de acesta, deși clientul a fost anunțat cu un preaviz rezonabil cu privire la data de livrare, clientul suportă costurile aferente livrării nereușite.

4.3. În principiu, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă clientului sau unei persoane autorizate să primească bunurile în momentul predării acestora. În cazul în care clientul este un întreprinzător (care acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente, a se vedea § 14 BGB (Codul civil german)), riscul pierderii accidentale și al deteriorării accidentale în cazul unei achiziții prin expediere se transferă clientului în momentul în care bunurile sunt predate la sediul vânzătorului unei persoane adecvate pentru transport.

5. Rezerva dreptului de proprietate

Bunurile livrate de vânzător rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrală.

6. Răspunderea pentru defecte

6.1. În cazul în care bunurile achiziționate prezintă un defect, se aplică dispozițiile legale. Prin derogare de la acestea, se aplică următoarele: În cazul în care clientul este un întreprinzător, un defect nesemnificativ nu constituie un motiv de reclamație pentru defecte. În plus, vânzătorul are dreptul de a alege între reparație sau înlocuire.

6.2. Pentru consumatori, termenul de prescripție pentru reclamațiile pentru defecte este de doi ani de la livrarea bunurilor către client în cazul bunurilor noi și de un an de la livrarea bunurilor către client în cazul bunurilor folosite. Pe de altă parte, termenele de prescripție legale nu sunt afectate în cazul unei încălcări intenționate sau din neglijență gravă a obligațiilor de către vânzător, în cazul ascunderii frauduloase a unui defect, în cazul răspunderii în temeiul promisiunilor de garanție și în cazul unor vătămări ale vieții, integrității corporale sau sănătății.

6.3 Pentru antreprenori, termenul de prescripție pentru defectele bunurilor noi este de un an de la transferul riscului. Dacă, în cazul bunurilor folosite, drepturile și pretențiile datorate defectelor sunt excluse, termenul de prescripție nu începe din nou dacă, în cadrul răspunderii pentru defecte, se efectuează o livrare de înlocuire. Pe de altă parte, termenele de prescripție legale pentru dreptul de recurs în conformitate cu articolul 478 din BGB (Codul civil german) nu sunt afectate; același lucru se aplică în cazul unei încălcări intenționate sau din neglijență gravă a obligațiilor de către vânzător, în cazul ascunderii frauduloase a unui defect, în cazul răspunderii în temeiul promisiunilor de garanție și în cazul unor vătămări ale vieții, integrității corporale sau sănătății. De asemenea, nu sunt afectate revendicările în temeiul legii privind răspunderea pentru produse împotriva producătorului.

6.4 Dacă clientul este un comerciant în sensul § 1 din HGB (Codul comercial german), acesta este supus obligației comerciale de a examina bunurile și de a notifica defectele în conformitate cu § 377 din HGB (Codul comercial german) (nu26424hj0). În cazul în care clientul nu respectă obligațiile de notificare reglementate în acest sens, bunurile se consideră ca fiind aprobate.

6.5. În cazul în care prestația suplimentară a fost efectuată prin intermediul unei livrări de înlocuire, clientul este obligat să returneze vânzătorului bunurile livrate inițial în termen de 30 de zile, pe cheltuiala vânzătorului. Bunurile defecte trebuie returnate în conformitate cu dispozițiile legale.

7. Jurisdicția, legea aplicabilă, codurile de conduită (utilizarea codului), soluționarea litigiilor

7.1. Dacă clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract este sediul vânzătorului. Același lucru este valabil și în cazul în care clientul nu are un sediu general de jurisdicție în Germania sau în cazul în care locul de reședință sau domiciliul obișnuit al clientului nu este cunoscut la momentul introducerii acțiunii. Dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe de la un alt loc de jurisdicție legal rămâne neafectat.

7.2. Pentru toate raporturile juridice dintre părți se aplică legislația Republicii Federale Germania. Se exclude orice aplicabilitate a legilor privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. În ceea ce privește consumatorii din afara Germaniei, alegerea legii aplicabile se aplică numai în cazul în care protecția acordată nu este astfel retrasă de dispozițiile indispensabile ale legislației țării în care consumatorul își are reședința obișnuită.

7.3. Vânzătorul nu s-a supus niciunui cod de conduită.

7.4 Comisia UE a pus la dispoziție o platformă de internet pentru soluționarea online a litigiilor (așa-numita „platformă SOL”). Această platformă SOL este menită să servească drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind obligațiile contractuale care decurg din contractele de cumpărare online. Aceasta poate fi accesată la următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

7.5 Nu suntem nici dispuși, nici obligați să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

8. Dreptul de revocare pentru consumatori

În cazul în care sunteți întreprinzător în sensul § 14 din BGB (Codul civil german) și, la încheierea contractului, acționați în mod predominant în exercitarea activității dumneavoastră comerciale sau independente, dreptul de revocare nu se aplică. Următoarele prevederi se aplică consumatorilor:

Instrucţiuni privind revocarea

Dreptul de revocare

Aveți dreptul de a revoca prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a da niciun motiv.

Perioada de revocare este de paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, care nu este transportatorul, aţi intrat sau a intrat în posesia bunurilor.

Pentru a vă exercita dreptul de revocare, trebuie să ne contactați pe noi, enkatex workwear GmbH, Krankenhausstraße 24, D-94474 Vilshofen, Tel.: +49 (0)8541 / 9696-300, e-mail: info@enkatex.de, prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) cu privire la decizia dumneavoastră de a revoca acest contract. În acest scop, puteți utiliza modelul de formular de revocare anexat, care nu este, însă, obligatoriu.

Pentru a respecta termenul de revocare, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului de revocare.

Consecințele revocării

În cazul în care revocaţi prezentul contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), fără întârziere și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea privind revocarea dumneavoastră a prezentului contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel cu dumneavoastră; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această rambursare. Putem refuza rambursarea până când nu primim înapoi bunurile sau până când nu ne furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne-ați notificat revocarea acestui contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile. Dumneavoastră suportați costurile directe de returnare a bunurilor. Trebuie să plătiți pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă această pierdere de valoare se datorează unei manipulări a bunurilor care nu este necesară pentru verificarea stării, a proprietăților și a funcționării bunurilor.

Dreptul de revocare nu se aplică în cazul următoarelor contracte:

Contracte de furnizare de bunuri care nu sunt prefabricate și pentru a căror fabricare este decisivă o selecție sau o determinare individuală din partea consumatorului sau care sunt în mod clar adaptate la nevoile personale ale consumatorului,
Contracte de furnizare de bunuri care se pot deteriora rapid sau a căror dată de expirare ar fi rapid depășită,
Contractele de livrare de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă sigiliul lor a fost îndepărtat după livrare,
Contractele de livrare de bunuri, dacă acestea au fost amestecate în mod inseparabil cu alte bunuri după livrare din cauza naturii lor,
Contractele de livrare de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, dar care pot fi livrate cel mai devreme la 30 de zile de la încheierea contractului și a căror valoare actuală depinde de fluctuațiile pieței asupra cărora întreprinzătorul nu are nicio influență,
Contractele de livrare de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator într-un ambalaj sigilat, dacă sigiliul a fost îndepărtat după livrare,
Contractele de livrare de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor cu abonament.
Sfârșitul instrucţiunii privind revocarea

Începutul formularului de revocare

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați și să returnați acest formular).

Către

enkatex workwear GmbH

Krankenhausstraße 24

D-94474 Vilshofen

Tel.: +49 (0)8541 / 9696-300

E-mail: info@enkatex.de

– Prin prezenta, eu/noi (*) revoc/revocăm contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)

– comandat la data de (*)/primit la data de (*)

– numele consumatorului (consumatorilor)

– adresa consumatorului (consumatorilor)

– semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul comunicării pe suport de hârtie)

– data

_______________

(*) A se șterge mențiunea care nu se aplică.

Sfârșitul formularului de revocare

Schimbarea mărimii
În cazul în care considerați că articolul pe care l-ați cumpărat nu este mărimea potrivită pentru dvs., puteți solicita o schimbare de mărime, cu condiția să returnați articolul pe care l-ați cumpărat inițial, fără a fi nevoit să plătiți costurile de livrare pentru trimiterea noului articol. Această opțiune este independentă de dreptul dvs. legal de revocare, care va continua să se aplice. Puteți să ne adresați schimbarea de mărime prin telefon la numărul +49 (0)8541 / 96 82 83, prin e-mail la info@enkatex.de sau prin poștă la enkatex workwear GmbH, Krankenhausstraße 24, D-94474 Vilshofen. Condițiile prealabile pentru o schimbare de mărime sunt: (i) este vorba de același articol, (ii) prețul de achiziție al articolului este același sau mai mare decât prețul pe care l-ați plătit pentru articolul achiziționat inițial (vă rugăm să rețineți că doar într-un astfel de caz nu vom factura diferența). Vă rugăm să rețineți că posibilitatea de schimbare a dimensiunii este oferită numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele de mai sus. După ce ați solicitat schimbarea și ați ales tipul de returnare, trebuie să ne returnați articolul cumpărat inițial. Trebuie să returnați articolul fără întârzieri nejustificate – în orice caz, în termen de maximum 14 zile de la solicitarea schimbării. Costurile pentru retur vor fi rambursate în contul dvs. sau prin Paypal dacă ne trimiteți chitanțele prin poștă sau prin e-mail la enkatex workwear GmbH, Krankenhausstraße 24, D-94474 Vilshofen, e-mail: info@enkatex.de și chitanța pentru retur.

Rambursări
Vom aranja automat ca orice rambursare să fie efectuată în contul pe care l-ați folosit pentru plată. În cazul plății prin factură și al plății în avans, transferul de returnare va fi dispus în contul din care a fost efectuat transferul. În cazul în care ați plătit prin Paypal sau prin card de credit, rambursarea va fi efectuată în contul Paypal sau de card de credit asociat.

Alte informaţii
11.1. Utilizarea ofertelor disponibile pe www.enkatex.de este posibilă pentru persoanele care au cel puțin 18 ani împliniți.

11.2 Fiecare client are voie să aibă în același timp un singur cont de client pe www.enkatex.de. Ne rezervăm dreptul de a șterge înregistrările multiple.

Operatorul acestui site web și responsabil în ceea ce privește TDG/MStV (Legea germană privind teleserviciile/ Tratatul german de stat privind serviciile media):

enkatex workwear GmbH, Krankenhausstraße 24, D-94474 Vilshofen

Tel.: +49 (0)8541 / 9696-300

Email: info@enkatex.de

CUI: DE298124757

Registrul Comerțului: Judecătoria Passau HRB 9280

Administrator: Nicoleta Kanzlsperger

Starea: 20.07.2020

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Următoarea declarație de protecție a datelor se aplică la utilizarea acestui site web.

Acordăm o mare importanță protecției datelor. Colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se realizează în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor, în special cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD). Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea oferi site-ul web. Această declarație descrie cum și în ce scop sunt colectate și utilizate datele dvs. și ce opțiuni aveți în legătură cu datele personale.

Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și transferul datelor dvs. în conformitate cu această declaraţie de protecţie a datelor.

1. Organismul responsabil, definiții

Entitatea responsabilă pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în sensul RGPD și al altor legi naționale de protecție a datelor din statele membre, precum și al altor reglementări privind protecția datelor este enkatex workwear GmbH, Krankenhausstraße 24, D-94474 Vilshofen, Germania, Telefon: Tel.: +49 (0)8541 / 96 82 83, Fax: +49 (0)8541 / 96 83 15 Email: info@enkatex.de

Dacă doriți să vă opuneți colectării, prelucrării sau utilizării datelor dvs. de către noi în conformitate cu aceste dispoziții privind protecția datelor, fie în ansamblu, fie pentru măsuri individuale, vă puteți adresa cu obiecții biroului responsabil menționat mai sus.

Puteți salva și tipări această declarație de protecție a datelor în orice moment.

Definițiile termenilor utilizați (de exemplu, „date cu caracter personal” sau „prelucrare”) pot fi găsite în art. 4 RGPD, pe care îl puteți citi la https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2. Utilizarea generală a site-ului web, a plugin-urilor de social media, a instrumentelor de analiză și de urmărire

În principiu, prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui site web funcțional, precum și a conținutului și serviciilor noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se realizează în mod regulat numai cu consimțământul utilizatorului. O excepție se aplică în acele cazuri în care nu este posibil să se obțină consimțământul prealabil din motive reale și prelucrarea datelor este permisă de reglementările legale.

2.1 Date de acces

Colectăm informații despre dvs. în virtutea interesului nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. RGPD, atunci când utilizați acest site web. Colectăm automat informații despre comportamentul dvs. de utilizare și interacțiunea dvs. cu noi și înregistrăm date despre computerul sau dispozitivul dvs. mobil. Colectăm, stocăm și utilizăm date despre fiecare accesare a ofertei noastre online (așa-numitele fișiere jurnal de server). Datele de acces includ numele și URL-ul fișierului accesat, data și ora accesării, volumul de date transferat, mesajul despre accesarea cu succes (codul de răspuns HTTP), tipul și versiunea de browser, sistemul de operare, URL-ul de referință (adică pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul solicitant.

Utilizăm aceste date de protocol fără a vi le atribui personal sau fără a le profila în alt mod pentru evaluări statistice în scopul funcționării, securității și optimizării ofertei noastre online, dar și pentru înregistrarea anonimă a numărului de vizitatori ai site-ului nostru web (trafic), precum și a sferei și tipului de utilizare a site-ului și a serviciilor noastre, precum și în scopuri contabile pentru a măsura numărul de clicuri primite de la partenerii de cooperare. Aceste informații ne permit să furnizăm conținut personalizat și bazat pe locație și să analizăm traficul, să căutăm şi să rezolvăm problemele și să ne îmbunătățim serviciile. Ne rezervăm dreptul de a verifica retrospectiv datele de jurnal în cazul în care există o suspiciune justificată de utilizare ilegală, bazată pe indicii concrete. Stocăm adresele IP în fișierele jurnal pentru o perioadă limitată de timp, dacă acest lucru este necesar în scopuri de securitate sau pentru furnizarea de servicii sau facturarea unui serviciu, de exemplu, dacă utilizați una dintre ofertele noastre. După anularea procesului de comandă sau după primirea plății, ștergem adresa IP dacă nu mai este necesară în scopuri de securitate. De asemenea, stocăm adresele IP în cazul în care avem o suspiciune concretă de comitere a unei infracțiuni penale în legătură cu utilizarea site-ului nostru web. De asemenea, stocăm data ultimei dvs. vizite ca parte a contului dvs. (de exemplu, atunci când vă înregistrați, vă conectați, faceți clic pe linkuri etc.).

2.2 Utilizarea modulelor cookie

Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru web. Acestea sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt create automat de către browser-ul dvs. și stocate pe dispozitivul dvs. final (laptop, tabletă, smartphone sau similar) atunci când vizitați site-ul nostru web. Cookie-urile nu provoacă nicio deteriorare a dispozitivului dvs. final și nu conțin viruși, troieni sau alte programe malware.

În cookie sunt stocate informații legate de dispozitivul final specific utilizat. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că obținem cunoașterea directă a identității dvs.

Utilizarea cookie-urilor servește, pe de o parte, pentru a face utilizarea ofertei noastre mai plăcută pentru dvs. Utilizăm așa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaște că ați vizitat deja pagini individuale ale site-ului nostru web. Acestea sunt șterse automat după ce părăsiți site-ul nostru.

În plus, folosim și cookie-uri temporare pentru optimizarea ușurinței de utilizare, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final pentru o anumită perioadă de timp fixă. Dacă vizitați din nou site-ul nostru pentru a utiliza serviciile noastre, se recunoaște automat faptul că ați fost deja pe site-ul nostru și ce intrări și setări ați făcut, astfel încât nu trebuie să le introduceți din nou.

Pe de altă parte, folosim cookie-uri pentru a înregistra statistic utilizarea site-ului nostru și pentru a-l evalua în scopul optimizării ofertei noastre pentru dvs. Aceste module cookie ne permit să recunoaștem automat că ați fost deja pe site-ul nostru atunci când îl vizitați din nou. Aceste module cookie sunt șterse automat după o perioadă de timp definită.

Datele prelucrate prin cookie-uri sunt necesare în scopurile menționate mai sus pentru a proteja interesele noastre legitime, precum și pe cele ale unor terțe părți, în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD.

Majoritatea browserelor acceptă cookie-urile în mod automat. Cu toate acestea, vă puteți configura browser-ul astfel încât să nu se stocheze niciun cookie pe computerul dvs. sau să apară întotdeauna o notificare înainte de crearea unui nou cookie. Cu toate acestea, dezactivarea completă a cookie-urilor poate însemna că nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru web.

Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres, stocăm datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor urmărite.

2.4 Facebook

Datorită interesului nostru legitim în ceea ce privește analiza, optimizarea și operarea ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. RGPD, acest site utilizează plugin-ul social Facebook, care este operat de Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA). Integrările sunt recognoscibile prin logo-ul Facebook sau prin termenii „Like”, „Îmi place”, „Distribuie” în culorile Facebook (albastru și alb). Informații despre toate integrările Facebook pot fi găsite prin intermediul următorului link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. respectă legislația europeană privind protecția datelor și este certificată în cadrul acordului Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Plugin-ul stabilește o conexiune directă între browser-ul dvs. și serverele Facebook. Operatorul site-ului web nu are niciun fel de influență asupra naturii și cuprinsului datelor pe care plugin-ul le transmite serverelor Facebook Inc. Informații în acest sens pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin-ul informează Facebook Inc. că dvs., în calitate de utilizator, ați vizitat acest site web. Există posibilitatea ca adresa dvs. IP să fie stocată. Dacă sunteți conectat la contul dvs. de Facebook în timpul vizitei dvs. pe acest site web, informațiile menționate mai sus vor fi legate de acesta.

În cazul în care utilizați funcțiile plugin-ului – de exemplu, prin partajarea sau „like” unei postări – informațiile corespunzătoare vor fi, de asemenea, transmise către Facebook Inc.

Dacă doriți să împiedicați Facebook Inc. să lege aceste date de contul dvs. de Facebook, vă rugăm să vă deconectați de la Facebook înainte de a vizita acest site web și să ștergeți cookie-urile stocate. Prin intermediul profilului dvs. de Facebook, puteți efectua alte setări privind prelucrarea datelor în scopuri publicitare sau puteți să vă opuneți utilizării datelor dvs. în scopuri publicitare. Puteți accesa setările aici:

Setări profil la Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Ce date, în ce scop și în ce măsură Facebook colectează, utilizează și prelucrează datele, precum și ce drepturi și opțiuni de setare aveți pentru a vă proteja confidențialitatea pot fi găsite în politica de confidențialitate a Facebook. Le puteți găsi aici: https://www.facebook.com/about/privacy/

2.5 Instagram

Site-ul nostru utilizează, de asemenea, așa-numitele plugin-uri sociale („plugin-uri”) de la Instagram, care este operat de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram”).

Plugin-urile sunt marcate cu un logo Instagram, de exemplu, sub forma unei „camere Instagram”.

Atunci când apelați o pagină a site-ului nostru web care conține un astfel de plugin, browser-ul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele Instagram. Conținutul Plugin-ului este transmis de Instagram direct browser-ului dvs. și este inclus în pagină. Prin intermediul acestei integrări, Instagram primește informația că browser-ul dvs. a apelat la pagina corespunzătoare a site-ului nostru web, chiar dacă nu aveți un profil Instagram sau nu sunteți conectat în prezent la Instagram.

Această informație (inclusiv adresa dvs. IP) este transmisă de browser-ul dvs. direct către un server al Instagram în SUA și este stocată acolo. Dacă sunteți conectat la Instagram, Instagram poate atribui direct vizita dvs. pe site-ul nostru web contului dvs. de Instagram. Dacă interacționați cu plugin-urile, de exemplu, făcând clic pe butonul „Instagram”, aceste informații sunt, de asemenea, transmise direct unui server Instagram și stocate acolo.

Informațiile sunt, de asemenea, publicate pe contul dvs. de Instagram și afișate acolo contactelor dvs.

Dacă nu doriți ca Instagram să atribuie în mod direct datele colectate prin intermediul site-ului nostru web la contul dvs. de Instagram, trebuie să vă deconectați de la Instagram înainte de a vizita site-ul nostru web.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Instagram la https://help.instagram.com/155833707900388.

2.6 Servicii Google Re/Marketing

Utilizăm serviciile de marketing și remarketing ale Google pe baza intereselor noastre legitime în ceea ce privește analiza, optimizarea și operarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. RGPD serviciile de marketing și remarketing (pe scurt „serviciile de marketing Google”) ale Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, („Google”).

Google este certificată în cadrul acordului Privacy Shield și oferă astfel o garanție de conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Serviciile de marketing ale Google ne permit să direcționăm anunțurile publicitare pentru și pe site-ul nostru web pentru a prezenta utilizatorilor doar anunțuri care se potrivesc potențial cu interesele lor. Dacă, de exemplu, unui utilizator i se prezintă reclame pentru produse pentru care acesta și-a manifestat interesul pe alte site-uri web, acest lucru se numește „remarketing”. În aceste scopuri, atunci când site-ul nostru web și alte site-uri web pe care sunt active serviciile de marketing ale Google sunt apelate, un cod este executat direct de Google și așa-numitele etichete de (re)marketing (grafică sau cod invizibil, cunoscute și sub numele de „web beacon”) sunt integrate în site-ul web. Cu ajutorul acestora, un cookie individual, adică un fișier de mici dimensiuni, este stocat pe dispozitivul utilizatorului (în locul cookie-urilor pot fi utilizate și tehnologii comparabile). Cookie-urile pot fi setate de diverse domenii, printre care google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com sau googleadservices.com. Acest fișier înregistrează ce site-uri web a vizitat utilizatorul, ce conținut îl interesează și pe ce oferte a făcut clic, precum și informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-urile web de referință, ora vizitei și alte informații privind utilizarea ofertei online. De asemenea, este înregistrată și adresa IP a utilizatorului, prin care informăm Google Analytics că adresa IP este prescurtată în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European și doar în cazuri excepționale este transmisă integral către un server Google din SUA și prescurtată acolo. Adresa IP nu va fi îmbinată cu datele utilizatorului în cadrul altor oferte Google. Informațiile menționate mai sus pot fi de asemenea combinate de către Google cu astfel de informații din alte surse. În cazul în care utilizatorul vizitează ulterior alte site-uri web, acestuia i se pot afișa anunțuri adaptate intereselor sale.

Datele utilizatorului sunt prelucrate în mod pseudonim în cadrul serviciilor de marketing ale Google. Acest lucru înseamnă că Google nu stochează și nu prelucrează numele sau adresa de e-mail a utilizatorului, de exemplu, ci prelucrează datele relevante într-o manieră legată de cookie-uri în cadrul unor profiluri de utilizator pseudonime. Adică, din punctul de vedere al Google, anunțurile nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată în mod specific, ci pentru deținătorul cookie-ului, indiferent de cine este acest deținător. Acest lucru nu se aplică în cazul în care un utilizator a permis în mod expres Google să prelucreze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate despre utilizatori de către serviciile de marketing Google sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.

Serviciile de marketing Google pe care le folosim includ programul de publicitate online „Google AdWords”. În cazul Google AdWords, fiecare client AdWords primește un „cookie de conversie” diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienților AdWords. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-ului sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții AdWords află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină etichetată cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ei nu primesc nicio informație care poate fi utilizată pentru a identifica personal utilizatorii.

Este posibil să integrăm reclame de la terți bazate pe serviciul de marketing Google „AdSense”. AdSense utilizează cookie-uri pentru a permite Google și site-urilor partenere să difuzeze anunțuri pe baza vizitelor utilizatorilor pe acest site web sau pe alte site-uri web de pe internet.

De asemenea, este posibil să folosim „Google Tag Manager” pentru a integra și gestiona serviciile de analiză și marketing ale Google pe site-ul nostru web.

Pentru mai multe informații despre utilizarea de către Google a datelor în scopuri de marketing, vă rugăm să vizitați pagina de prezentare generală: https://www.google.com/policies/technologies/ads, declaraţia de protecţie a datelor Google este disponibilă la https://www.google.com/policies/privacyabrufbar.

Dacă doriți să vă opuneți publicității bazate pe interese prin intermediul serviciilor de marketing Google, puteți utiliza setările și opțiunile de renunțare oferite de Google: http://www.google.com/ads/preferences.

2.7 Google Maps

Integrăm hărțile din serviciul „Google Maps” al furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Datele prelucrate pot include, în special, adresele IP și datele de localizare ale utilizatorilor, care, cu toate acestea, nu sunt colectate fără consimțământul acestora (de obicei executate ca parte a setărilor dispozitivelor mobile). Datele pot fi prelucrate în SUA. Declaraţia de protecţie a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

3. Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și tipul și scopul utilizării acestora și transferul de date către terți

În principiu, utilizăm datele dvs. personale doar în cadrul companiei noastre.

Dacă și în măsura în care implicăm părți terțe în executarea contractelor (cum ar fi furnizorii și prestatorii de servicii logistice), acestea vor primi date cu caracter personal numai în măsura în care transferul este necesar pentru serviciul corespunzător. Transmiterea adresei de e-mail este necesară deoarece numai astfel puteți fi informat de către firma de colete cu privire la livrare.

În cazul în care externalizăm anumite părți ale prelucrării datelor („prelucrarea comenzii”), îi obligăm prin contract pe procesatorii de comenzi să utilizeze datele cu caracter personal numai în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

3.1 Contact prin e-mail/formular de contact

Dacă ne contactați (de exemplu, prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail), stocăm datele dvs. în scopul procesării solicitării și în cazul în care apar întrebări ulterioare. Stocăm și utilizăm date personale suplimentare numai dacă sunteți de acord cu acest lucru sau dacă acest lucru este permis din punct de vedere legal fără un consimțământ special. Prelucrarea datelor în scopul contactării noastre se bazează pe consimțământul dvs. dat în mod voluntar, în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a RGPD.

Datele cu caracter personal colectate de noi pentru utilizarea formularului de contact vor fi șterse în mod automat după ce solicitarea pe care ați făcut-o va fi soluționată.

3.2 Comenzi prin intermediul site-ului nostru web

Puteți fie să plasați comenzi prin intermediul site-ului nostru web în calitate de invitat fără a vă înregistra, fie să vă înregistrați în magazinul nostru în calitate de client pentru această comandă și pentru comenzi viitoare. Înregistrarea are avantajul că, în cazul unei comenzi viitoare, vă puteți autentifica direct în magazinul nostru cu datele dvs. de acces, fără a fi nevoie să introduceți din nou datele dvs. de contact.

Datele dvs. personale sunt introduse de dvs. într-o mască de introducere a datelor și ne sunt transmise și stocate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului nostru, colectăm mai întâi următoarele date, atât în cazul unei comenzi de invitat, cât și în cazul înregistrării în magazin: Modul de adresare, prenumele, numele de familie, o adresă de e-mail validă, adresa, numărul de telefon (fix și/sau mobil).

Aceste date sunt colectate pentru a vă putea identifica în calitate de client al nostru, pentru a putea procesa, îndeplini și gestiona comanda dvs., pentru corespondența cu dvs., pentru facturare, pentru gestionarea eventualelor pretenții de răspundere, precum și pentru afirmarea oricăror pretenții față de dvs., pentru a asigura administrarea tehnică a site-ului nostru și pentru a gestiona datele clienților noștri.

Ca parte a procesului de comandă, obținem consimțământul dvs. pentru a prelucra aceste date.

Prelucrarea datelor este efectuată ca răspuns la comanda și/sau înregistrarea dvs. și este necesară în scopurile menționate mai sus, în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD, pentru prelucrarea corespunzătoare a comenzii dvs. și pentru îndeplinirea reciprocă a obligațiilor care decurg din contractul de vânzare-cumpărare.

Este posibil să folosim datele dvs. personale pentru a vă trimite confirmarea comenzii, numărul de expediere și factura prin e-mail de la Wix sau de la partenerii noștri (în numele Wix) prin astfel de canale. Adresa de e-mail no-reply@my.store-emails.com va fi utilizată în acest scop.

Datele cu caracter personal colectate de noi pentru procesarea comenzii dvs. vor fi stocate până la expirarea obligației legale de păstrare a înregistrărilor și apoi vor fi șterse, cu excepția cazului în care suntem obligați să stocăm datele pentru o perioadă mai lungă de timp în conformitate cu articolul 6 alin. 1 teza 1 lit. c RGPD din cauza obligațiilor fiscale și de drept comercial de a păstra înregistrări și documentație (din HGB (Codul comercial german), StGB (Codul penal german) sau AO (Codul fiscal german)) sau v-ați dat consimțământul pentru stocarea dincolo de această perioadă în conformitate cu articolul 6 alin. 1 teza 1 lit. a RGPD.

3.3 Paypal

Atunci când plătiți prin PayPal, cu cardul de credit prin PayPal, prin debit direct prin PayPal sau prin „achiziţie în cont” prin PayPal, transmitem datele dvs. de plată către PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumită în continuare „PayPal”) ca parte a procesării plății. PayPal își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului pentru metodele de plată card de credit prin PayPal, debit direct prin PayPal sau „achiziţie în cont” prin PayPal. PayPal utilizează rezultatul verificării creditului în ceea ce privește probabilitatea statistică de neplată în scopul de a decide dacă să furnizeze metoda de plată respectivă. Raportul de credit poate conține valori de probabilitate (așa-numitele valori de scor). În măsura în care valorile scorului sunt incluse în rezultatul raportului de credit, acestea se bazează pe o procedură matematico-statistică recunoscută științific. Printre altele, în calculul valorilor scorului sunt incluse și datele privind adresa. Informații suplimentare privind protecția datelor pot fi găsite în principiile de protecție a datelor PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

4. Drepturile dvs. în calitate de persoană afectată de prelucrarea datelor

În conformitate cu legile aplicabile, aveți diverse drepturi în ceea ce privește datele dvs. personale. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o cerere prin e-mail sau prin poștă, identificându-vă în mod clar, la adresa menționată în secțiunea 1.

Mai jos veți găsi o prezentare generală a drepturilor dvs.

4.1 Dreptul la confirmare și informare

Aveți dreptul de a obține în orice moment o confirmare din partea noastră cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu prelucrate. În acest caz, aveți dreptul de a obține de la noi, în mod gratuit, informații despre datele cu caracter personal stocate în legătură cu dvs., împreună cu o copie a acestor date. În plus, aveți dreptul la următoarele informații:

scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale;
dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei durate;
existența unui drept de rectificare sau de ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricționare a prelucrării de către operator, sau a unui drept de opoziție la o astfel de prelucrare;
existența unui drept de reclamaţie la o autoritate de supraveghere;
în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile cu privire la originea datelor;
existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele 1 și 4 din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată și la domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dvs.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile adecvate în conformitate cu articolul 46 din RGPD în legătură cu transferul.

4.2 Dreptul la corectare

Aveți dreptul să ne solicitaţi să corectăm orice date cu caracter personal incorecte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopurile comunicării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

4.3 Dreptul la ștergere – dreptul de a fi uitat

Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate și suntem obligați să ștergem datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
Vă retrageți consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a RGPD sau articolul 9 alineatul 2 litera a RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 2 RGPD.
Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligației juridice conform legislației Uniunii sau legislației statelor membre, la care suntem supuși.
Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul 1 din RGPD.
Dacă am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem în conformitate cu articolul 17 RGPD, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa operatorii de date care prelucrează datele cu caracter personal că le-ați solicitat să șteargă toate legăturile către aceste date cu caracter personal sau copiile sau replicile acestora.

4.4 Dreptul de a restricționa prelucrarea

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de dvs. pentru o perioadă de timp care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal,
prelucrarea este ilegală și refuzați să ștergeți datele cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ați avut nevoie de datele respective pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; sau
V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 RGPD, atât timp cât nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale companiei noastre prevalează asupra motivelor dvs.
4.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transfera aceste date către un alt operator, fără ca noi să vă împiedicăm, cu condiția ca

prelucrarea se bazează pe consimțământul în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera a RGPD sau al articolului 9 alineatul 2 litera a RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera b RGPD; și
prelucrarea este efectuată cu ajutorul unor proceduri automatizate.
Atunci când vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu alineatul 1, aveți dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transferate direct de la noi către un alt operator, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

4.6 DREPTUL LA OPOZIȚIE

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul 1 literele e sau f din RGPD; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții. Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că prelucrarea servește în scopul afirmării, exercitării sau apărării unor pretenții legale.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi în scopul marketingului direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unui astfel de marketing; acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.

Aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care este efectuată în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul 1 din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

4.7 Decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar în mod semnificativ.

4.8 Dreptul de a retrage consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

4.9 Dreptul de reclamaţie la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, de la locul de muncă sau de la locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc este ilegală.

5. Siguranța datelor

Facem eforturi maxime pentru a asigura securitatea datelor dvs. în cadrul legilor aplicabile privind protecția datelor și al posibilităților tehnice.

Datele dvs. cu caracter personal ne vor fi transmise în formă criptată. Acest lucru este valabil pentru comenzile dvs. dar și pentru logarea clienților. Utilizăm sistemul de codificare SSL (Secure Socket Layer), dar dorim să subliniem faptul că transmiterea de date pe internet (de exemplu, atunci când comunicăm prin e-mail) poate avea lacune de securitate. Protecția completă a datelor împotriva accesului unor terți nu este posibilă.

Pentru a vă proteja datele, menținem măsuri de securitate tehnice și organizatorice, pe care le adaptăm în mod constant la nivelul actual al tehnologiei.

Nici nu putem garanta că serviciul nostru va fi disponibil în anumite momente; nu pot fi excluse întreruperile, întreruperile sau defecțiunile. Serverele pe care le folosim sunt supuse unui backup atent și regulat.

6. Luarea automatizată a deciziilor

Nu are loc luarea automată a deciziilor pe baza datelor cu caracter personal colectate, cu excepția mențiunilor explicite.

7. Transferul de date către țări din afara UE

Furnizorul de site-uri web Wix poate stoca datele privind vizitele dvs. pe site-ul web în diverse locații. De exemplu, datele personale ale vizitatorilor dvs. pot fi stocate în centre de date din Statele Unite ale Americii, Irlanda, Coreea de Sud, Taiwan sau Israel. Este posibil să folosim alte jurisdicții, după cum este necesar și/sau cerut de lege pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor noastre.

8. Actualizarea și modificarea prezentei declaraţii de protecţie a datelor

Această declaraţie de protecţie a datelor este valabilă în prezent și are versiunea iulie 2020.

Datorită dezvoltării ulterioare a site-ului nostru web și a ofertelor de pe acesta sau datorită modificării cerințelor legale sau oficiale, poate deveni necesară modificarea acestei declarații privind protecția datelor. Declarația de protecție a datelor actuală poate fi apelată și tipărită în orice moment pe site-ul nostru web la punctul Protecția datelor.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la protecția datelor, vă rugăm să contactați info@enkatex.de.