MENȚIUNI LEGALE

Linia de asistență telefonică: 0049 (0)8541 9696-300

Operatorul acestui site web și responsabil în conformitate cu TDG/MStV:

enkatex workwear GmbH, Krankenhausstraße 24, D-94474 Vilshofen

Detalii bancare

Volksbank-Raiffeisenbank Vilshofen e. G.

BIC: GENODEF1VIR

IBAN: DE19 7406 2490 0007 2816 68

Codul de identificare a taxei de vânzare: DE298124757

Registrul comerțului: AG Passau HRB 9280

Tel.: +49 (0)8541 / 96 96-300

Email: info@enkatex.de

Director general: Nicoleta Kanzlsperger

Web design: www.caroline-coucou.de

Responsabil pentru conținut în conformitate cu § 55 RStV: Enkatex workwear GmbH

Aviz juridic

Legătura cu platforma Comisiei Europene

în conformitate cu Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum.

Pentru participarea la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori

nu suntem obligați și nu suntem pregătiți să facem acest lucru.

Credite de imagine

Imagini utilizate pe site:

© Enkatex workwear GmbH

© Gustav Daiber GmbH / Brand James Nichsolson

© Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG

© Pexels

© OZONOS GmbH

Disclaimer

Conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate pe site-ul nostru. În principiu, sunt excluse pretențiile de răspundere împotriva autorului cu privire la daunele materiale sau morale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte sau incomplete, în măsura în care nu există o culpă intenționată sau o neglijență gravă demonstrabilă din partea autorului.
Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, de a completa sau de a șterge părți ale paginilor sau întregul site web fără o notificare prealabilă sau de a înceta temporar sau definitiv publicarea.

Referințe și legături

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-uri web externe (“hyperlink-uri”) care se află în afara domeniului de responsabilitate al autorului, obligația de răspundere ar intra în vigoare numai dacă autorul a avut cunoștință de conținut și dacă ar fi fost posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru el să împiedice utilizarea în cazul unui conținut ilegal.
Prin prezenta, autorul declară în mod expres că, la momentul creării linkurilor, nu a fost identificat niciun conținut ilegal pe paginile legate. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual și viitor, a conținutului sau a autorului paginilor legate. Din acest motiv, autorul se distanțează în mod expres de conținutul tuturor paginilor legate care au fost modificate după crearea linkului. Această declarație se aplică tuturor linkurilor și trimiterilor stabilite în cadrul propriului site web al autorului, precum și intrărilor terților în cărți de oaspeți, forumuri de discuții, directoare de linkuri, liste de discuții și toate celelalte forme de baze de date create de autor, la care este posibil accesul extern în scris. Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea acestor informații, răspunderea este exclusivă a furnizorului paginii la care se face trimitere, și nu a celui care face doar trimitere la publicația respectivă prin intermediul link-urilor.

Dreptul de autor și dreptul mărcilor comerciale

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze imagini, grafice, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență.
Toate numele de marcă și mărcile comerciale menționate pe site și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Simpla menționare a unei mărci nu înseamnă că aceasta nu este protejată de drepturile unor terți!
Drepturile de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși rămân exclusiv la autorul paginilor. Orice reproducere sau utilizare a obiectelor, cum ar fi diagrame, sunete sau texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul autorului.